Úspěšní se mění dříve, než musí...

Realizovali jsme projekt OP LZZ

Náš projekt Vzdělávání firem odvětví obchodu - rozvoj pro budoucnost byl vybrán k podpoře. V rámci projektu realizujeme firemní školení pro firmy Family Frost s.r.o., Varnea a.s. a Dobroty s.r.o. Kruzy probíhaly na celém území České republiky kromě Prahy.

Proč se stát členem občanského sdružení

 • Nabízíme zapojení do projektů EU, konkrétně připravujeme projekty v OPZ v oblasti rovných příležitostí a zvyšování konkurenceschopnosti
 • Nabízíme know how z projektů, do nichž jsme se zapojili - networking, interkulturální management, firemní vzdělávání
 • I vy můžete pomoci nevidomým a silně zrakově postiženým do zapojení ve světě vidících

 Co chceme dosáhnout v oblasti konkurenceschopnosti a rovných pŘíležitostí

 • Spolupracovat s Business Link, LWi a Elearning
 • Pokračovat v podpoře nevidomých z Centra pro nevidomé a zrakově postižené v Brně Chrlicích a připravovat pro ně sportovní vyžití
 • Zúčastnit se s nevidomými jako traséři závodů Brněnského běžeckého poháru, RunTour, TriexpertCupu, Běhej lesy. Nalézt další traséry.
 • Zahájit intenzivnější spolupráci se zahraničními partnery
 • Zapojit se do projektů ESF a Erasmus+
 • Podporovat sportovní a kuturní akce v místní komunitě v sídle občanského sdružení v Brně Chrlicích

Záměr

Výcházíme ze stanov a chceme:

 • Zvyšovat konkurenceschopnost a produktivitu firem
 • Napomáhat při prosazování rovných příležitosti v oblasti zaměstnanosti formou vzdělávání zaměstnavatelů,
 • Rozšiřovat možnosti jednotlivců i firem v oblasti celoživotního vzdělávání a propagovat celoživotní vzdělávání,
 • Spolupracovat s dalšími vzdělávacími organizacemi,
 • Spolupracovat na místní úrovní s orgány státní a veřejné moci České republiky
 • Sealizovat vzdělávací programy v oblasti rozvoje osobnosti, v komunikačních dovednostech a zvyšování konkurenceschopnosti v oblasti zaměstnanosti;
 • Spolupracovat na projektech EU;

Pro návštěvníky a zájemce

 •  Členem Sdružení může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti.
 • Členství ve Sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou Sdružení.
 • O přijetí rozhodují členové Sdružení na své časově nejbližší valné hromadě prostou většinou hlasů. Přijetí člena se sděluje písemně na adrese člena uvedené v písemné přihlášce.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode